Arts of Touch


Praktijk voor intuïtieve en chakra massage 

Onze huidige wereld is een wereld waarin prestatie, uiterlijk, materialisme,  geweld, winstbejag, geld, bezit en individualisme verheerlijkt worden.

Een wereld waar voor bezinning, reflectie, natuur, spiritualiteit en waarheid steeds minder plek is en de mens verder dan ooit van zichzelf verwijderd is, daar is ook de wereld van het terugkomen bij jezelf.

 

De realiteit zit immers niet alleen maar in ons verstand en onze beperkte zintuigen maar in ons hele psychische, mentale, fysieke en spirituele wezen.

 

Een mens is op aarde om te leren, pas als de mens leert om zijn hoofd en hart in evenwicht te brengen kan hij het universum, het leven begrijpen en de goede keuzes in zijn leven gaan maken die voor hem zelf, zijn naasten, de aarde en toekomstige generaties perspectief opleveren.

 

Deze massages helpen je volledig te ontspannen en je evenwicht terug te brengen, je kan je weer mens voelen in al je aspecten.

Het brengt je weer terug naar het besef wat werkelijk belangrijk is in het leven.